Logo
Home Events - Natuurlijk!Deelmobiliteit Homepage event Gebiedsontwikkeling, deelmobiliteit voor iedereen
Logo

Gebiedsontwikkeling, deelmobiliteit voor iedereen

Steeds meer stadsontwikkelaars en mobiliteitsexperts bepleiten een autoluwe stad. In die stad is meer ruimte voor extra woningen, recreatie, groen en andere ruimtevragers van deze tijd (energie, klimaat, etc.). Idealiter is er in het gebiedsontwikkelingsproces ook aandacht voor het stimuleren en faciliteren van duurzame mobiliteit, zoals lopen, fietsen, openbaar vervoer en deelmobiliteit. Maar hoe borg je dat, nu en in de toekomst?

Deelmobiliteit en gebiedsontwikkeling

Bij stedelijke gebiedsontwikkeling realiseren overheden, ontwikkelaars, woningbouwcorporaties, investeerders en bouwers samen een nieuw stuk stad. Zij zullen de taken en verantwoordelijkheden bij het stimuleren, aanbieden en exploiteren van deelmobiliteit in een nieuw woongebied onderling moeten verdelen. De recente evaluatie van de City Deal Elektrische Deelmobiliteit & Stedelijke Gebiedsontwikkeling (januari 2024) trekt lessen uit een aantal voorbeeldprojecten. Een van de succesfactoren is dat een deelmobiliteitsconcept aansluit bij de behoefte van de nieuwe bewoners. En bij bewoners van sociale huurwoningen speelt betaalbaarheid een grote rol. Dit is een belangrijk punt van aandacht voor woningcorporaties bij het faciliteren van deelmobiliteit voor deze groep huurders.

Voor wie?

Deze kennisbijeenkomst is bedoeld voor partners aangesloten bij het programma Natuurlijk!Deelmobiliteit, overige overheden (zowel mobiliteitsadviseurs, stedenbouwkundigen en projectleiders gebiedsontwikkeling), ontwikkelaars, beleggers, woningbouwcorporaties en aanbieders van deelmobiliteit.

Programma

Het programma Natuurlijk!Deelmobiliteit zet zich onder meer in om deelmobiliteit te verankeren in de opgave en praktijk van gebiedsontwikkeling. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op die opgave en zoomen we vervolgens dieper in op twee initiatieven van het programma die daaraan bijdragen.

Onderdeel

Spreker

Ontwikkelingen in gebiedsontwikkeling en deelmobiliteit

Verbeet schetst de actuele ontwikkelingen rondom het thema gebiedsontwikkeling en deelmobiliteit. Hij introduceert het programma en laat zien met welke projecten N!D wil bijdragen aan het thema gebiedsontwikkeling. Ook deelt hij de geleerde lessen en uitdagingen uit de recent geëvalueerde City Deal Elektrische Deelmobiliteit & Stedelijke Gebiedsontwikkeling.

Mark Verbeet (opgavetrekker gebiedsontwikkeling in het programma N!D)

Pilots duurzame mobiliteit in sociale huurwijken

Toon Meelen, universitair docent Innovatiestudies aan de Universiteit Utrecht, heeft recent een subsidie van NWO ontvangen voor een door de Universiteit Utrecht geïnitieerd onderzoeksproject. Het betreft pilots voor duurzame mobiliteit in bestaande wijken in de stad, het landelijk gebied en nieuwbouw. Toon presenteert de opzet van zijn onderzoek en de samenwerking hierbij met Jos Thomaes, van de Groene Huisvesters, een groep woningbouwcorporaties die zich inzet voor de versnelling van de transitie naar een duurzame sociale huursector.

Toon Meelen (universitair docent Innovatiestudies aan de Universiteit Utrecht) en Jos Thomaes (Groene Huisvesters)

Leren van ervaringen bij dertig praktijkcases

Van Westing en Scholten werken samen met adviesbureaus Stad2 en Witteveen + Bos en de Breda University of Applied Sciences (BUAS) in opdracht van N!D aan de ontwikkeling van een digitaal casusboek. Dit casusboek verzamelt ca. dertig praktijkcasussen en werkt deze in meer detail uit als het gaat om de toepassing van deelmobiliteit in gebiedsontwikkeling. Op basis van de lessen uit deze ruimtelijke implementaties van deelmobiliteit in Nederland kunnen partijen en overheden eigen (mobiliteits- en parkeer)beleid voor ruimtelijke projecten ontwikkelen of verbeteren. Ze presenteren de eerste resultaten en bevindingen.

Han Paul van Westing (Deesy) en Bas Scholten (APPM)

Paneldiscussie

Hierbij gaan we in gesprek met de bij gebiedsontwikkeling betrokken partijen. Centraal staat de vraag: inclusieve deelmobiliteit; wie heeft welke verantwoordelijkheid? En hoe organiseren we dat?

 Het panel bestaat uit onder meer

  • Toon Meelen (universitair docent innovatiestudies Universiteit Utrecht)

  • Edvard Hendriksen (directeur mobiliteitsbedrijf Merwede)

  • Lieuwe Middelbrink (gebiedsontwikkelaar De Alliantie)

Datum

30 mei 2024
Verlopen!

Tijd

14:30 - 16:30

Meer Info

Aanmelden

Labels

Homepage-event,
N!D-event

Locatie

Quinton House
Nieuwegracht 60, Utrecht
Categorie
QR code

Reacties

Ga naar de inhoud