Logo

Samenwerken aan toekomstbestendige deelmobiliteit

Gemaakt door koplopers, 
beschikbaar voor iedereen

Foto van vrouw met bakfiets in woonwijk en elektrische deelauto op achtergrond
Groepsfoto van alle deelnemers

Ambitie

Het samenwerkingsprogramma Natuurlijk!Deelmobiliteit wil in vijf jaar de basis leggen om deelmobiliteit een volwaardig en volgroeid onderdeel van het mobiliteitsnetwerk te maken. Zodat deelmobiliteit kan bijdragen aan een beter milieu, leefbaarheid en bereikbaarheid in stad en regio én de bouwopgave goed kan ondersteunen.

Zonder omweg naar deelmobiliteit

Natuurlijk!Deelmobiliteit creëert duidelijkheid, overzicht en perspectief. Lokaal, regionaal en landelijk. We werken aan versnelling en deelmobiliteit vanzelfsprekend maken. Hierdoor wordt het voor overheden makkelijker om er ook mee aan de slag te gaan.

We werken aan oplossingen en concrete (beleids)producten

een greep uit onze projecten

Modelbepalingen voor Deelmobiliteit

Met de opkomst van deelmobiliteit staan overheden voor de uitdaging om snel en effectief wet- en regelgeving te ontwikkelen faciliteert en reguleert. Veel gemeenten hebben op dit moment geen specifieke regelgeving voor deelmobiliteit, wat leidt tot een lappendeken aan regels en processen tussen verschillende gemeenten. Dit gebrek aan uniformiteit kan de opschaling van deelvervoer belemmeren en de gebruikerservaring negatief beïnvloeden.

Flexibele parkeermachtiging deelauto’s

Het afgelopen jaar is er een succesvolle pilot uitgevoerd waarin een nieuwe aanpak voor het beheersen van het parkeren van deelauto's is getest. Met deze aanpak, de 'Flexibele Parkeermachtiging', zoeken we naar een toekomstbestendige manier om het parkeren van deelauto’s te organiseren, die groei beter faciliteert en gemeenten in staat stelt om regie daarop te voeren. De pilot heeft positieve resultaten opgeleverd en heeft de interesse gewekt van andere gemeenten, aanbieders en partijen zoals parkeergarages.

Landelijk Gebruikersonderzoek

In diverse gemeenten en organisaties wordt momenteel kwalitatief onderzoek uitgevoerd met gestructureerde gesloten vragenlijsten, zowel onder aanbieders als gebruikers van deelmobiliteit. Deze benadering leidt tot overvraging van zowel aanbieders als gebruikers. Natuurlijk!Deelmobiliteit heeft in 2023 advies ingewonnen over het standaardiseren van gebruikersonderzoek. Dit heeft geresulteerd in een advies inclusief een vragenlijst, opgesteld door I&O Research.

Partners en programmateam

Samenwerken aan N!D

wat vinden zij belangrijk?

Vanuit heel Nederland, stad en landelijk gebied.

Deze partners vormen N!D

Contact

Contactformulier
Contact
Close
Ga naar de inhoud