Logo
Foto van deelauto aan laadpaal

Flexibele parkeermachtiging deelauto’s

Opgave

Het afgelopen jaar is er een succesvolle pilot uitgevoerd waarin een nieuwe aanpak voor het beheersen van het parkeren van deelauto’s is getest. Met deze aanpak, de ‘Flexibele Parkeermachtiging’, zoeken we naar een toekomstbestendige manier om het parkeren van deelauto’s te organiseren, die groei beter faciliteert en gemeenten in staat stelt om regie daarop te voeren. De pilot heeft positieve resultaten opgeleverd en heeft de interesse gewekt van andere gemeenten, aanbieders en partijen zoals parkeergarages.

Doelen

 • Een gemeenschappelijke standaard en aanpak voor verschillende onderwerpen die verbonden zijn met flexibel deelauto parkeren.
 • Dynamisch aan- en afmelden van deelauto’s ontwikkelen, waardoor one- way ritten tussen gemeenten mogelijk worden.

(Beoogde) Resultaten

 • Het vaststellen van de gemeenschappelijke standaard en aanpak op basis van de pilotresultaten, voor de onderwerpen:
  – Betaling per parkeerminuut.
  – Zonering met flexibele zonegrenzen.
  – Het creëren van een juridische basis voor de flexibele vergunning.
  – Identificatie van aanvullende toepassingen zoals garageparkeren, vaste standplaats parkeren, hubs en deelscooters.
 • Implementatie van een basisfunctionaliteit bij SHPV/RDW voor dynamische aan- en afmelding van deelauto’s in zones, toegankelijk voor alle aangesloten gemeenten en deelauto-aanbieders.
 • Vastlegging en technische borging van deze basisfunctionaliteit.
 • Ontwikkeling van een landelijke standaard voor verdere uitbreiding van de functionaliteit, gebaseerd op de pilotresultaten.

Planning

Het project heeft een geschatte duur van 9-12 maanden en start in 2024.

Betrokken partners

Gemeenten

 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Den Haag
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Nijmegen

Deelauto-aanbieders

 • Sixt
 • Mywheels/Amber

Rijk

 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Andere betrokken partijen

 • SHPV
 • RDW

Opgeleverde producten

Binnen dit project zijn de volgende producten opgeleverd:
Evaluatie Pilot Flexibele Parkeermachtiging voor Deelauto’s.

Verwante Artikelen

Deelmobiliteitsprojecten in gebiedsontwikkeling onder de loep

In opdracht van Natuurlijk!Deelmobiliteit hebben de bureaus APPM, Deesy, Stadkwadraat en Witteveen & Bos data en lessen verzameld uit 35 diverse projecten. Vervolgens spraken ze met 12 gemeenten over 15 projecten om inzicht te krijgen in hun keuzes betreffende rol, governance, mobiliteit en communicatie. Uit de praktijk blijkt een spanningsveld tussen afspraken, risico’s, verantwoordelijkheden en onzekerheden. In dit artikel een eerste samenvatting van de resultaten.

Natuurlijk!Deelmobiliteit presenteert Modelbepalingen voor deelvervoer

Het samenwerkingsprogramma Natuurlijk!Deelmobiliteit presenteert vandaag Modelbepalingen voor het reguleren van deelvervoer binnen lokale wetgeving. Gemeenten beschikken hiermee over gestandaardiseerde regels om de groei van deelvervoer goed te faciliteren. Het beoogt gemeentelijk beleid sneller en beter vorm te geven en zo gebruikers van deelmobiliteit goed te bedienen. Dit initiatief is een antwoord op de uitdagingen waarmee gemeenten worden geconfronteerd bij het opstellen van regels voor een relatief nieuw thema als deelmobiliteit.

Standaardisatie data-uitwisseling deelmobiliteit

De inzet van deelmobiliteit levert veel data op over het gebruik ervan. Deze data helpen om beleid te maken op basis van het echte gebruik of de naleving van vergunningsvoorwaarden te toetsen. Tegelijkertijd liggen risico’s op het gebied van privacy en cybersecurity op de loer. Uitwisselen van deelmobiliteitsdata moet dan ook proportioneel en veilig zijn en voldoen aan de wet- en regelgeving (AVG). Hiertoe hebben de gemeente Amsterdam, Utrecht, Groningen, Eindhoven en Rotterdam in 2022 een werkwijze opgeleverd die voldoet aan deze eisen: City Data Specificatie-Mobiliteit (CDS-M). Deze werkwijze is openbaar beschikbaar en voor alle overheden toe te passen waar deelmobiliteit ingezet wordt. We werken op basis van deze werkwijze toe naar een Nederlands Profiel Datadelen voor deelauto’s en deeltweewielers.

Modelbepalingen voor Deelmobiliteit

Met de opkomst van deelmobiliteit staan overheden voor de uitdaging om snel en effectief wet- en regelgeving te ontwikkelen faciliteert en reguleert. Veel gemeenten hebben op dit moment geen specifieke regelgeving voor deelmobiliteit, wat leidt tot een lappendeken aan regels en processen tussen verschillende gemeenten. Dit gebrek aan uniformiteit kan de opschaling van deelvervoer belemmeren en de gebruikerservaring negatief beïnvloeden.

Ga naar de inhoud