Logo
Foto van Greenwheels auto met fietser op voorgrond

Natuurlijk!Deelmobiliteit presenteert Modelbepalingen voor deelvervoer

Het samenwerkingsprogramma Natuurlijk!Deelmobiliteit presenteert vandaag Modelbepalingen voor het reguleren van deelvervoer binnen lokale wetgeving. Gemeenten beschikken hiermee over gestandaardiseerde regels om de groei van deelvervoer goed te faciliteren. Het beoogt gemeentelijk beleid sneller en beter vorm te geven en zo gebruikers van deelmobiliteit goed te bedienen. Dit initiatief is een antwoord op de uitdagingen waarmee gemeenten worden geconfronteerd bij het opstellen van regels voor een relatief nieuw thema als deelmobiliteit.

Veel gemeenten investeren geld en tijd in het opstellen van eigen regels voor deelmobiliteit. Ook gebruiken zij vaak voorbeelden van andere gemeenten. Nieuwe ontwikkelingen vragen echter om voortdurende aanpassingen in wetgeving. De Modelbepalingen voorzien in een grote behoefte van gemeenten om regels op het thema deelmobiliteit te standaardiseren en goed op elkaar af te stemmen. Dit maakt het aanbod en de ervaring voor reizigers eenduidiger en het draagt bij aan de bouw van een landelijk dekkend en samenhangend netwerk van deelvervoer.

Tyas Bijlholt, verantwoordelijk wethouder van gemeente Amersfoort, is blij dat de Modelbepalingen nu beschikbaar zijn voor alle gemeenten die aan de slag willen met het reguleren van deelmobiliteit: “Vanuit Amersfoort hebben we intensief meegedacht bij het opstellen van deze modelteksten en ook de aanbieders van deelvervoer betrokken. We gebruiken de Modelbepalingen nu al voor deelfietsen en -scooters. Wij hebben veel gehad aan deze modelteksten, en ik ga ervan uit dat dit ook gaat gelden voor veel andere gemeenten.”

Natuurlijk!Deelmobiliteit roept gemeenten op om actief aan de slag te gaan met deze Modelbepalingen. De ervaringen van gemeenten met de daadwerkelijke implementatie en actuele ontwikkelingen op het gebied van deelvervoer, worden door het programma gebruikt om de Modelbepalingen periodiek te updaten. Tijdens het webinar “Modelbepalingen deelmobiliteit in de praktijk” op 18 juni (14.30-16.00 uur) wil het programma de eerste ervaringen ophalen en antwoord geven op de praktijkvragen van gemeenten.

De Modelbepalingen zijn ontwikkeld in samenwerking met een brede vertegenwoordiging van acht gemeenten, vervoerregio’s en twaalf aanbieders van deelmobiliteit. Het is een van de eerste producten van het programma Natuurlijk!Deelmobiliteit. Hierin werken gemeenten, regionale overheden en het Rijk samen aan de versnelling van deelmobiliteit in Nederland. Door, in samenwerking met de markt, een samenhangende aanpak en regie van overheden te ontwikkelen.

Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat): ”Om Nederland nu en in de toekomst bereikbaar te houden is elke vorm van vervoer nodig. De afgelopen jaren zien we dat deelmobiliteit steeds meer wordt gebruikt. Deelscooters, -fietsen en auto’s komen, met name in steden, al veel voor in het straatbeeld. Gemeenten willen duidelijkheid als het gaat om het reguleren van deelmobiliteit. Deze Modelbepalingen helpen daarbij. Dat is goed voor gemeenten en voor gebruikers van deelmobiliteit.”

Staatssecretaris Vivianne Heijnen Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat): “Het gebruik van deelvervoer groeit. Dat is ook logisch: het is goed voor het milieu, voor de portemonnee en het is een makkelijke manier om elektrisch auto te rijden. Het voorziet daarmee in een behoefte van een steeds groter wordende groep Nederlanders. Deze Modelbepalingen helpen gemeenten om deelmobiliteit te stimuleren.’

Via deze link  zijn de Modelbepalingen te downloaden (PDF).

Verwante Artikelen

Overheden versnellen gezamenlijk deelmobiliteit

Gemeenten, regio’s en het Rijk slaan de handen ineen om het aanbod en gebruik van deelauto’s en -tweewielers flink te laten groeien. Dat staat in het Programmaplan van het samenwerkingsprogramma Natuurlijk!Deelmobiliteit dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd als onderdeel van de Voortgangsbrief en ontwikkelingen deelmobiliteit. “Onze gezamenlijke ambitie is dat we in vijf jaar de basis leggen om in stad en land van deelmobiliteit een volwaardig en volgroeid onderdeel van het mobiliteitssysteem te maken”, zegt Programmadirecteur Maarten van Biezen.

Modelbepalingen voor Deelmobiliteit

Met de opkomst van deelmobiliteit staan overheden voor de uitdaging om snel en effectief wet- en regelgeving te ontwikkelen faciliteert en reguleert. Veel gemeenten hebben op dit moment geen specifieke regelgeving voor deelmobiliteit, wat leidt tot een lappendeken aan regels en processen tussen verschillende gemeenten. Dit gebrek aan uniformiteit kan de opschaling van deelvervoer belemmeren en de gebruikerservaring negatief beïnvloeden.

Deelmobiliteitsprojecten in gebiedsontwikkeling onder de loep

In opdracht van Natuurlijk!Deelmobiliteit hebben de bureaus APPM, Deesy, Stadkwadraat en Witteveen & Bos data en lessen verzameld uit 35 diverse projecten. Vervolgens spraken ze met 12 gemeenten over 15 projecten om inzicht te krijgen in hun keuzes betreffende rol, governance, mobiliteit en communicatie. Uit de praktijk blijkt een spanningsveld tussen afspraken, risico’s, verantwoordelijkheden en onzekerheden. In dit artikel een eerste samenvatting van de resultaten.

Data en deelmobiliteit: inzicht in de laatste Europese ontwikkelingen

De inzet van deelmobiliteit levert veel data op over het gebruik ervan. Deze data helpen om beleid te maken op basis van het echte gebruik. Tegelijkertijd liggen risico’s op het gebied van privacy en cybersecurity op de loer. Uitwisselen van deelmobiliteit moet dan ook veilig zijn en voldoen aan de wettelijke eisen. Hiervoor hebben de gemeente Amsterdam, Utrecht, Groningen, Eindhoven en Rotterdam in 2022 een werkwijze ontwikkeld die voldoet aan deze eisen: ???????????????? ???????????????? ????????????????????????????????????????????????-???????????????????????????????????????? (????????????-????). Deze werkwijze is openbaar beschikbaar (www.cds-m.nl) en voor alle overheden toe te passen waar deelmobiliteit ingezet wordt. De betrokken gemeenten brengen in samenwerking met Natuurlijk!Deelmobiliteit ook een serie magazines uit waarmee zij inzicht bieden in de werkwijze van CDS-M. En zij maken duidelijk wat de waarde is van data-uitwisseling voor mobiliteitsbeleid.

Ga naar de inhoud