Logo

Over N!D

Samenwerken aan toekomstbestendige deelmobiliteit

Natuurlijk!Deelmobiliteit

Deelmobiliteit kan veel betekenen voor onze samenleving als geheel en voor alle inwoners persoonlijk. Zowel in stedelijke als in plattelandsgebieden. Want het zorgt – als belangrijk onderdeel van het mobiliteitsnetwerk – voor een grotere bereikbaarheid, ruimte om te bouwen en te leven en het geeft mensen keuzevrijheid. Met als belofte voor inwoners: passend vervoer op elk moment. 

Het is daarom belangrijk dat deelmobiliteit een volwaardig en betrouwbaar onderdeel wordt van het vervoerssysteem. Deelmobiliteit moet vanzelfsprekend worden in heel Nederland. En het liefst zo snel mogelijk.

 Want het aanbod en gebruik groeien gestaag, maar aanbieders hebben het lastig. Overheden leren nog te weinig van elkaar, waardoor ze steeds opnieuw het wiel moeten uitvinden. En er is een lappendeken aan regels ontstaan door gebrek aan regie.

Om deze knelpunten voor verdere groei weg te nemen zijn 30 gemeenten, regio’s, provincies en het Rijk een Nationaal Samenwerkingsprogramma gestart, Natuurlijk!Deelmobiliteit (N!D)

foto van mywheels deelauto in Amsterdam

We werken aan de versnelling van deelmobiliteit door:

 • Beleid te uniformeren en harmoniseren. Van zelf het wiel uitvinden naar samen het wiel uitvinden.
 • Gezamenlijk oplossingen en concrete (beleids)producten te ontwikkelen en deze voor iedereen toegankelijk te maken.
 • Te stimuleren dat de opgedane kennis en ervaring breed gedeeld wordt.
 • Te delen wat in de praktijk werkt en wat niet werkt. En daarvan te leren.
 • Monitoring en het beter leren kennen van gebruikers en niet-gebruikers. Waar lopen gebruikers tegenaan en hoe kunnen we van niet-gebruikers, gebruikers maken.
 • Een eerlijk gesprek over deelmobiliteit op gang te brengen. Wat moet deelmobiliteit concreet brengen? Wat zijn de verwachtingen? Wat zit deelmobiliteit in de weg? Hoe brengen we het verder?
 • Complexe onderwerpen zoals samenwerking met marktpartijen helder en beter werkbaar te maken.

Duidelijkheid, overzicht en perspectief

Natuurlijk!Deelmobiliteit creëert duidelijkheid, overzicht en perspectief. Dit doen we in 4 pijlers:

 • Monitoring en Evaluatie
 • Kennisdeling en Communicatie
 • Samenwerkingsprojecten
 • Debat en Opinie.

Verder verdiepen in de aanpak van Natuurlijk!Deelmobiliteit?
Bekijk dan ons Programmaplan.

Programmateam

Maarten van Biezen

Programmadirecteur

Femke Laauwen

Secretaris

Eddy Carree

Communicatie

Bob Mangelsdorf

Hubs/MaaS/Afsprakenstelsel

Ananda Groag

Project Lead / G40

Mark Verbeet

Gebiedsontwikkeling /Data / G4

Romay Evers

Netwerk & Kennisdeling

Machteld Hooyman

Netwerk en Kennisdeling

Wilco Bos

Regionale samenwerking en Landelijk gebied

Eric de Kievit

Liaison Kennis

Vanuit heel Nederland, stad en landelijk gebied.

Deze partners vormen N!D

Contact

Contactformulier
Contact
Close
Ga naar de inhoud