Logo

Noord-Nederland valt in de prijzen bij de Autodeel Awards

Door Natuur& Milieu

Noord-Nederland valt in de prijzen bij de Autodeel Awards

De winnaars van de Autodeel Awards zijn vanmiddag bekend gemaakt tijdens de lancering van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Deelmobiliteit op 27 juni. Onder meer Amsterdam, Groningen en Eemsdelta vielen in de prijzen. Ook MobiGo in Zeist en Wageningen Universiteit werden beloond voor hun inspanningen op het gebied van autodelen.

Amsterdam, Groningen en Eemsdelta zijn de winnaars van de Autodeel Award in de categorieën G4, G40 en kleine gemeente. Deze gemeenten verzetten buitengewoon veel werk om autodelen mogelijk te maken voor hun bewoners. De award voor beste buurtinitiatief ging naar Zeist, waar buurtbewoners het platform MobiGo oprichtten. De Wageningen Universiteit won de award voor beste werkgever. Natuur & Milieu reikte samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de awards uit. Samen zijn zij initiatiefnemer van de Autodeel Awards om deze manier van autogebruik meer op de kaart te zetten.

Een vakjury koos de winnaars aan de hand van deskresearch en gegevens uit interviews, uitgevoerd door Natuur & Milieu. De milieuorganisatie en het ministerie van I en W vinden autodelen beiden een hele mooie manier om autogebruik betaalbaar, schoner en beschikbaar te houden;

Jan-Bert Dijkstra, directeur bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: ‘Het is een mooie manier om met elektrisch rijden kennis te maken. Je downloadt een app, maakt een account aan en je hebt toegang tot een elektrische auto. Een goede ontwikkeling is ook dat autodelen toeneemt, naast het groeiende aanbod in de steden zie je ook steeds meer lokale initiatieven in het hele land.’

‘Met deelauto’s geef je ruimte terug aan de straat, omdat een deelauto wel vier tot acht auto’s vervangt. Autodelen zorgt ook nog voor minder uitstoot omdat ze vaak elektrisch zijn en omdat mensen minder makkelijk de auto pakken. Dat is beter voor het klimaat en het zorgt voor minder luchtvervuiling’, aldus Nienke Onnen, programmaleider Mobiliteit bij Natuur & Milieu

Amsterdam en Groningen
Amsterdam laat dit jaar duidelijke ambities zien in een convenant met de deelauto bedrijven. Daarin staan duidelijke doelen voor de groei, de spreiding en de bekendheid van deelauto’s. Groningen heeft onder andere gewonnen omdat deze stad een duidelijk beleid en visie heeft op autodelen. Zo hebben ze een kwartiermaker aangesteld die deelmobiliteit in de stad aanjaagt. En de stad stelt de deelauto boven de privéauto: waar de parkeerdruk hoog is, zullen de parkeerplekken aan de deelauto worden gegeven.

Deel-Slee: duurzaam en sociaal
Eemsdelta won met de ‘DeelSlee’ de award. De DeelSlee is een niet-commercieel initiatief van de gemeente waar inmiddels 17 dorpen, 4 energiecoöperaties en 3 zorgcoöperaties aan meedoen. Bijzonder is dat de DeelSlee door vrijwilligers wordt georganiseerd, en daarmee een duurzaam en een sociaal karakter heeft.

Honderd privéauto’s minder dankzij buurtinitiatief in Zeist
Buurten kunnen ervoor zorgen dat deelauto’s laagdrempelig worden omdat er samen wordt gekozen wat voor auto’s er komen en er een gedeelde verantwoordelijkheid voor is. Het winnende buurinitiatief Zeist begon in 2018 met één deelauto, maar er staan inmiddels 28 in de gemeente en daar zijn 140 huishoudens bij betrokken. In totaal zijn er 100 privé auto’s verdwenen. Ook is er een platform opgericht onder de naam MobiGo waar inmiddels nog veel meer buurten op zijn aangesloten. Hiermee zorgt MobiGo voor meer ruimte op straat en maken ze de drempel om over te stappen op deelauto’s lager.

Award voor werkgever naar Wageningen Universiteit
Werkgevers hebben veel invloed op het mobiliteitsgedrag van werknemers en kunnen deelauto’s bekend maken. De Wageningen Universiteit won in de categorie beste werkgever. Zij biedt niet alleen deelauto’s aan, maar communiceert er ook actief over en geeft duurzame mobiliteit voorrang. Ze organiseren webinars over autodelen, vergoeden OV voor 100% en werken aan betere bereikbaard van het openbaar vervoer.

Waarom zijn de Autodeel Awards belangrijk?
Autodelen geeft niet alleen ruimte terug aan de bewoners van een buurt, maar maakt buurten ook groener en zorgt ervoor dat mensen elkaar leren kennen. Veel deelauto’s zijn ook nog eens elektrisch, dat betekent dat er minder uitstoot is tijdens het rijden. Alle reden dus om organisaties en mensen die zich hiervoor inzetten in het zonnetje te zetten. Want zij zorgen ervoor dat meer mensen gebruik kunnen maken van een deelauto.

Verwante Artikelen

Natuurlijk!Deelmobiliteit presenteert Modelbepalingen voor deelvervoer

Het samenwerkingsprogramma Natuurlijk!Deelmobiliteit presenteert vandaag Modelbepalingen voor het reguleren van deelvervoer binnen lokale wetgeving. Gemeenten beschikken hiermee over gestandaardiseerde regels om de groei van deelvervoer goed te faciliteren. Het beoogt gemeentelijk beleid sneller en beter vorm te geven en zo gebruikers van deelmobiliteit goed te bedienen. Dit initiatief is een antwoord op de uitdagingen waarmee gemeenten worden geconfronteerd bij het opstellen van regels voor een relatief nieuw thema als deelmobiliteit.

Deelmobiliteitsprojecten in gebiedsontwikkeling onder de loep

In opdracht van Natuurlijk!Deelmobiliteit hebben de bureaus APPM, Deesy, Stadkwadraat en Witteveen & Bos data en lessen verzameld uit 35 diverse projecten. Vervolgens spraken ze met 12 gemeenten over 15 projecten om inzicht te krijgen in hun keuzes betreffende rol, governance, mobiliteit en communicatie. Uit de praktijk blijkt een spanningsveld tussen afspraken, risico’s, verantwoordelijkheden en onzekerheden. In dit artikel een eerste samenvatting van de resultaten.

Overheden versnellen gezamenlijk deelmobiliteit

Gemeenten, regio’s en het Rijk slaan de handen ineen om het aanbod en gebruik van deelauto’s en -tweewielers flink te laten groeien. Dat staat in het Programmaplan van het samenwerkingsprogramma Natuurlijk!Deelmobiliteit dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd als onderdeel van de Voortgangsbrief en ontwikkelingen deelmobiliteit. “Onze gezamenlijke ambitie is dat we in vijf jaar de basis leggen om in stad en land van deelmobiliteit een volwaardig en volgroeid onderdeel van het mobiliteitssysteem te maken”, zegt Programmadirecteur Maarten van Biezen.

Inventariseren buurt- en bewonersinitiatieven deelvervoer

Op allerlei plekken in Nederland komen bewonersinitiatieven om mobiliteit te delen in verschillende gedaantes van de grond. P2P autodelen via een platform, buren of vrienden die onderling afspraken maken om een auto te delen en of buurten en coöperaties die met elkaar besluiten auto’s te gaan delen. Deze bottom-up initiatieven vormen een belangrijk onderdeel van de mobiliteitstransitie, maar worden nog niet altijd optimaal ondersteund door overheden. Er is behoefte aan een beter begrip van deze initiatieven en hoe ze kunnen gedijen in verschillende gemeenten en regio’s. Ook ontbreekt het aan inzicht in de potentie en impact van deze initiatieven. Het is van belang om zowel de verschillende soorten bewonersinitiatieven te begrijpen als de rol van overheden in het faciliteren ervan.

Data en deelmobiliteit: inzicht in de laatste Europese ontwikkelingen

De inzet van deelmobiliteit levert veel data op over het gebruik ervan. Deze data helpen om beleid te maken op basis van het echte gebruik. Tegelijkertijd liggen risico’s op het gebied van privacy en cybersecurity op de loer. Uitwisselen van deelmobiliteit moet dan ook veilig zijn en voldoen aan de wettelijke eisen. Hiervoor hebben de gemeente Amsterdam, Utrecht, Groningen, Eindhoven en Rotterdam in 2022 een werkwijze ontwikkeld die voldoet aan deze eisen: ???????????????? ???????????????? ????????????????????????????????????????????????-???????????????????????????????????????? (????????????-????). Deze werkwijze is openbaar beschikbaar (www.cds-m.nl) en voor alle overheden toe te passen waar deelmobiliteit ingezet wordt. De betrokken gemeenten brengen in samenwerking met Natuurlijk!Deelmobiliteit ook een serie magazines uit waarmee zij inzicht bieden in de werkwijze van CDS-M. En zij maken duidelijk wat de waarde is van data-uitwisseling voor mobiliteitsbeleid.

Ga naar de inhoud