Logo
Foto van deelauto aan laadpaal

Evaluatierapport Flexibele Parkeermachtiging

Vanaf november ‘22 t/m mei ‘23 heeft de pilot Flexibele Parkeermachtiging voor Deelauto’s gelopen. 5 gemeenten (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven en Nijmegen) en 3 aanbieders van deelauto’s (Amber, Mywheels en Sixt) hebben in samenwerking met SHPV, RDW en het Ministerie van I&W het concept van de flexibele parkeermachtiging getest. De bevinden zijn samengevat in een evaluatierapport.

Met de Flexibele Parkeermachtiging voor Deelauto’s zoeken we een toekomstbestendige manier om het parkeren van deelauto’s te organiseren, die groei beter faciliteert en gemeenten in staat stelt om regie daarop te voeren. De flexibele parkeermachtiging biedt belangrijke voordelen voor zowel de gemeenten, de aanbieders en de gebruiker van deelauto’s en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de adoptie van de deelauto en daarmee aan de mobiliteitstransitie:

In de pilot zijn vier manieren van omgaan met parkeren van deelauto’s in de genoemde gemeenten geprobeerd, namelijk:

  • Flexibel aan- en afmelden: parkeerrecht voor deelauto verkrijgen bij de start van parkeren, in plaats van vast parkeerrecht voor een specifieke deelauto;
  • Betalen van een bedrag per minuut, in plaats van een vast tarief per jaar;
  • Begrenzen van de capaciteit van zones binnen een gemeente;
  • Flexibel omgaan met die zonegrens in plaats van een harde zonegrens.

De pilot liep zes maanden en daarna is geëvalueerd op wenselijkheid, uitvoerbaarheid en levensvatbaarheid van de genoemde punten. Alle bevindingen zijn samengevat in een evaluatierapport:

Ga naar de inhoud