Logo
Foto van vrouw met bakfiets in woonwijk en elektrische deelauto op achtergrond

Modelbepalingen voor Deelmobiliteit

Met de Modelbepalingen, beschikken Gemeenten beschikken over gestandaardiseerde regels om de groei van deelvervoer goed te faciliteren. Het beoogt gemeentelijk beleid sneller en beter vorm te geven en zo gebruikers van deelmobiliteit goed te bedienen. De Modelbepalingen zijn een antwoord op de uitdagingen waarmee gemeenten worden geconfronteerd bij het opstellen van regels voor een relatief nieuw thema als deelmobiliteit.

Deelmobiliteit is een relatief nieuw thema, dat een passend wettelijk kader vereist om het goed te kunnen reguleren. Duidelijke regels zijn belangrijk om de groei van deelvervoer te faciliteren, aanbieders en gebruikers goed te bedienen en gemeentelijk beleid adequaat vorm te geven. Deze Modelbepalingen biedt gemeenten een gestandaardiseerde aanpak voor het opstellen van deze regels. Hierdoor kunnen zij veel tijd en geld besparen. Daarnaast maakt dit het aanbod en de ervaring voor reizigers eenduidiger en het draagt bij aan de bouw van een landelijk dekkend en samenhangend netwerk van deelvervoer.

De Modelbepalingen zijn ontwikkeld in samenwerking met vertegenwoordigers van acht gemeenten, vervoerregio’s en twaalf aanbieders van deelmobiliteit. Via workshops en juridische vertalingen zijn de geldende APV-bepalingen en regels op het gebied van deelmobiliteit geïntegreerd. Ook zijn de voorbeeldbepalingen van CROW meegenomen en een eerder opgeleverd rapport met voorbeeldbepalingen, uitgevoerd door GNMI, net als de ervaringen en inzichten uit gemeenten als Amsterdam, Amersfoort, Den Haag, Dordrecht, Eindhoven, Nijmegen, Utrecht, Rotterdam en Zwolle.

Er zijn vele manieren om regelgeving aan te vliegen. We hebben ervoor gekozen om regels op te stellen die gelden voor alle vormen van deelvervoer. Hierbij is waar nodig een notitie of uitzondering gemaakt voor bijvoorbeeld een deelauto, wanneer er andere mechanismen van toepassing zijn. Omdat deelauto’s onderhevig zijn aan de parkeerverordening, gelden er soms andere regels voor het toewijzen van een specifiek parkeervak of zone. Als er in de gemeente toch gekozen wordt voor aparte regels voor tweewielers en vierwielers, dan kan er voor de vergunningsvoorwaarden van deelauto’s alsnog geput worden uit de modelteksten.

Ga naar de inhoud