Logo
Foto van de paal van een deelvervoerhub aan het Wilhelminaplein in Rotterdam.

Handboek identiteit deelvervoerhubs

Het handboek De identiteit voor hubs is het resultaat van een traject, waarbij samen met een vijftigtal gemeentes, provincies en vervoerders is nagedacht over hoe deelmobiliteithubs herkenbaar gemaakt kunnen worden, en hoe het gebruik van hubs duidelijk wordt voor reizigers. Het bureau Mijksenaar ontwikkelde deze identiteit en het bijbehorende handboek met als doel om landelijke uniformiteit te creëren.

Foto van een elektrische Check-scooter en elektrische GO-fietsen aan het fietsenrek bij een deelvervoerhub aan het Wilhelminaplein in Rotterdam.
Foto van elektrische Check-scooters en een elektrische Tier-fiets aan een scooter- en motorrek bij een deelvervoerhub aan een treinstation.
Er worden op dit moment veel deelvervoerhubs gerealiseerd. Ze vormen de oplossing voor de ‘last mile’ in iemands reis. Ook kan deelvervoer ingezet worden om hiaten in een vervoersnetwerk op te vullen. Door een landelijke identiteit voor deze hubs te creëren wordt het duidelijk voor reizigers wat ze bij een hub kunnen verwachten. Onder de identiteit voor hubs wordt verstaan: Alle middelen die nodig zijn om hubs en hun aanbod aan (deel)mobiliteit en services vindbaar en herkenbaar te maken en hun gebruik duidelijk te maken, zowel op straat als digitaal:
  • Logo
  • Kleur
  • Pictogrammen
  • Lettertype
  • Vormtaal
  • Tone of voice
  • Het systeem
Dit handboek is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met de realisatie van deelmobiliteitshubs. Het handboek komt van pas als vastgesteld is waar een bepaalde hub moet komen, en wat het aanbod aan (deel)vervoer en services zal zijn. Het handboek bevat alle middelen die nodig zijn om een hub vervolgens vindbaar en herkenbaar te maken, zowel op straat als digitaal.
Ga naar de inhoud