Logo
Foto van een jonge vrouw en man op de stoep voor de ingang van een woning aan het lopen richting twee deelauto's op de parkeerplaats van Greenwheels en Mywheels.nl

Vragenlijst en protocol gebruikersonderzoek

In opdracht van Natuurlijk!Deelmobiliteit ontwikkelde I&O Research een standaard vragenlijst en protocol waarmee centraal georganiseerd periodiek gebruikersonderzoek naar deelmobiliteit (deelauto, deelfiets en deelscooter) kan worden uitgevoerd. Deze landelijke standaard werkwijze ondersteunt bij het maken en optimaliseren van beleid, brengt trends en ontwikkelingen in het gebruik van deelmobiliteit in kaart en draagt bij aan het integreren van deelmobiliteit binnen het bestaande mobiliteitssysteem.

Deelmobiliteit groeit in aanbod en gebruik. Steeds meer gemeenten en andere organisaties doen onderzoek onder gebruikers van deelmobiliteit. Zij zetten een eigen onderzoek op of laten het onderzoek lopen via de aanbieders van deelmobiliteit, welke zelf ook gebruikersonderzoeken uitvoeren. Meestal in de vorm van periodiek gestructureerd gesloten vragenlijstonderzoek. Een aantal gemeenten stelt het meewerken aan onderzoek zelfs verplicht, als voorwaarde voor vergunningverlening.

De verplichting maakt dat de vragenlijsten van de gemeenten door aanbieders van deelmobiliteit worden uitgezet onder gebruikers. Er zijn op dit moment meerdere gemeenten die dit doen of willen gaan doen. De gefragmenteerde aanpak staat het vergaren van inzichten in trends en ontwikkelingen in de weg, maakt dat de resultaten van gemeenten en aanbieders nauwelijks met elkaar te vergelijken zijn én kan leiden tot enquêtemoeheid bij gebruikers van deelmobiliteit.

Het ontwikkelen van een standaard werkwijze voor het doen van gebruikersonderzoek ondersteunt bij het maken van beleid, brengt het gebruik van deelmobiliteit in kaart en draagt bij aan de implementatie van beleid om ruimte voor deelvervoer beschikbaar te stellen.

Op basis van deze werkwijze en de vragenlijst wordt door Natuurlijk!Deelmobiliteit een landelijk en jaarlijks terugkerend gebruikersonderzoek ontwikkeld en uitgezet.

Ga naar de inhoud