Logo
Foto van twee personen die staand aan een projecttafel bepaalde documenten aan het bespreken zijn en aantekeningen maken

Nulmeting 2022 Monitoring & Evaluatie

Deze nulmeting is het startpunt van de Monitoring & Evaluatie, waartegen de effecten van het samenwerkingsprogramma Natuurlijk!Deelmobiliteit worden afgemeten ten opzichte van de verwachte situatie zónder het programma.

In het programmaplan van Natuurlijk!Deelmobiliteit zijn maatschappelijke doelen en Programmadoelen concreet geformuleerd (KPI’s). Deze KPI’s worden ondersteund door diverse databronnen en aanvullend onderzoek. In de jaarlijkse Monitoringsrapportage wordt voortgang en resultaten hierop gemeten. Hiermee willen we inzicht krijgen in hoe deelmobiliteit concreet bijdraagt aan maatschappelijke thema’s als leefbaarheid, bereikbaarheid, ruimtegebruik en klimaat. Als vertrekpunt voor de Monitoring & Evaluatie is een Nulmeting opgesteld, gebaseerd op cijfers uit het jaar 2022.

Ga naar de inhoud