Logo
Home Events - Natuurlijk!Deelmobiliteit Homepage event Kennisevent Webinar Modelbepalingen voor Deelmobiliteit in jouw gemeente
Logo

Webinar Modelbepalingen voor Deelmobiliteit in jouw gemeente

De Modelbepalingen hebben een juridisch karakter. Nieuwe ontwikkelingen vragen ook om voortdurende aanpassingen in de wetgeving. Enkele maanden na het beschikbaar stellen van deze Modelbepalingen halen we de gebruikservaringen van de gemeenten samen met jullie op. Tegen welke vraagstukken in de praktijk loop je aan als gemeente bij het gebruik van de Modelbepalingen? Wat zijn de overwegingen om met de Modelbepalingen aan de slag te gaan? In dit webinar beantwoorden we de prangende vragen, en nemen we de feedback mee voor een periodieke update van de Modelteksten.

Aanleiding

Het samenwerkingsprogramma Natuurlijk!Deelmobiliteit presenteerde in februari 2024 de ‘Modelbepalingen voor het reguleren van deelvervoer binnen lokale wetgeving’. Gemeenten beschikken hiermee over een gestandaardiseerde set bepalingen om de groei van deelvervoer te vergemakkelijken. Het beoogt gemeentelijk beleid sneller en beter vorm te geven en zo gebruikers van deelmobiliteit goed te bedienen.

De Modelbepalingen voorzien in een grote behoefte van gemeenten om beleid op het thema deelmobiliteit te standaardiseren en goed op elkaar af te stemmen. Goed afgestemd beleid maakt het reizen met deelvervoer tussen gemeenten makkelijker en biedt aanbieders van deelmobiliteit eenduidigheid. Via deze link zijn de Modelbepalingen te downloaden (PDF).

Programma

Het programma staat in het teken van jullie vragen en ervaringen. Om het thema in te leiden, zullen drie betrokkenen een introductie van verschillende kanten geven.

  • Ananda Groag, projectlead Natuurlijk!Deelmobiliteit, introduceert de Modelbepalingen. Waar hebben we het over en wat betekent de inzet van deze bepalingen voor gemeenten?
  • In zijn rol als projectleider licht Dirk-Jan de Haan, executive consultant Projective Group, het proces van de totstandkoming van Modelbepalingen toe. Hij neemt ons mee in de ontwikkeling en hoe deze zijn afgestemd met een werkgroep van gemeenten en aanbieders van deelmobiliteit.
  • Yvonne Grooten, jurist bij Grooten advies en management, neemt ons mee in de juridische vertaling van de Modelbepalingen.

Er is daarna veel ruimte voor vragen. Neem dus zeker de juridische vraagstukken die naar voren komen bij de toepassing van de Modelbepalingen mee naar het webinar.

Voor wie?

Deze kennisbijeenkomst is bedoeld voor alle gemeenten in Nederland die zich bezig (willen) houden met deelmobiliteit.

Interessant?

Meld je dan alvast aan en noteer de datum in je agenda.

Datum

18 jun 2024
Verlopen!

Tijd

14:30 - 16:00

Meer Info

Aanmelden

Labels

Homepage-event,
Kennisevent,
N!D-event

Locatie

Online (via Microsoft Teams)
QR code

Reacties

Ga naar de inhoud