Logo
Foto van een jong stel in de stad; een man en vrouw en hun dochtertje lopen met koffers aan de hand naar hun deelauto. De man heeft de sleutel van de auto in de hand en drukt op de knop van de sleutel om de auto te ontgrendelen.

Inventariseren buurt- en bewonersinitiatieven deelvervoer

Opgave

Op allerlei plekken in Nederland komen bewonersinitiatieven om mobiliteit te delen in verschillende gedaantes van de grond. P2P autodelen via een platform, buren of vrienden die onderling afspraken maken om een auto te delen en of buurten en coöperaties die met elkaar besluiten auto’s te gaan delen. Deze bottom-up initiatieven vormen een belangrijk onderdeel van de mobiliteitstransitie, maar worden nog niet altijd optimaal ondersteund door overheden. Er is behoefte aan een beter begrip van deze initiatieven en hoe ze kunnen gedijen in verschillende gemeenten en regio’s. Ook ontbreekt het aan inzicht in de potentie en impact van deze initiatieven. Het is van belang om zowel de verschillende soorten bewonersinitiatieven te begrijpen als de rol van overheden in het faciliteren ervan.

Doelen

 • Inzicht verkrijgen in de diversiteit van bewonersinitiatieven voor gedeelde mobiliteit, inclusief hun organisatie, lokale impact en resultaten.
 • Ontwikkelen van tools en middelen voor zowel overheden als potentiële initiatiefnemers om deze initiatieven effectief te ondersteunen en te laten groeien.
 • Creëren van een toolkit of website met praktische informatie, best practices en instrumenten voor het opzetten en stimuleren van bewonersinitiatieven voor gedeelde mobiliteit.

(Beoogde) Resultaten

 • Een overzicht van bestaande bewonersinitiatieven en best practices op het gebied van gedeelde mobiliteit, inclusief verhalen van gebruikers om de impact te illustreren.
 • Tools zoals een rekentool voor ritprijzen, subsidies, vormen van eigenaarschap, software-opties en ondersteunende organisaties.
 • Beleidsinstrumenten voor overheden, zoals nadere regels voor P2P-autodelen en parkeeropties, subsidieopties en communicatiemiddelen.
 • Een communicatiekit en stappenplan voor zowel initiatiefnemers als overheden om bewonersinitiatieven te ondersteunen en te stimuleren.

Planning

Het project start in Q1 2024 en bestaat uit verschillende fases. De totale projectduur is 1 jaar.

Betrokken partners

Gemeenten

 • Gemeente Nijmegen
 • Gemeente Tilburg
 • Gemeente Utrecht
 • Gemeente Den Haag
 • Gemeente Leiden
 • Gemeente Amersfoort
 • Gemeente Groningen
 • Gemeente Gouda
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Zwolle
 • Gemeente Delft

Regio’s

 • Groningen-Assen
 • Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Opgeleverde producten

Binnen dit project zijn nog geen producten opgeleverd. Zodra producten gereed zijn, zijn ze beschikbaar onder Producten.

Verwante Artikelen

Deelmobiliteitsprojecten in gebiedsontwikkeling onder de loep

In opdracht van Natuurlijk!Deelmobiliteit hebben de bureaus APPM, Deesy, Stadkwadraat en Witteveen & Bos data en lessen verzameld uit 35 diverse projecten. Vervolgens spraken ze met 12 gemeenten over 15 projecten om inzicht te krijgen in hun keuzes betreffende rol, governance, mobiliteit en communicatie. Uit de praktijk blijkt een spanningsveld tussen afspraken, risico’s, verantwoordelijkheden en onzekerheden. In dit artikel een eerste samenvatting van de resultaten.

Natuurlijk!Deelmobiliteit presenteert Modelbepalingen voor deelvervoer

Het samenwerkingsprogramma Natuurlijk!Deelmobiliteit presenteert vandaag Modelbepalingen voor het reguleren van deelvervoer binnen lokale wetgeving. Gemeenten beschikken hiermee over gestandaardiseerde regels om de groei van deelvervoer goed te faciliteren. Het beoogt gemeentelijk beleid sneller en beter vorm te geven en zo gebruikers van deelmobiliteit goed te bedienen. Dit initiatief is een antwoord op de uitdagingen waarmee gemeenten worden geconfronteerd bij het opstellen van regels voor een relatief nieuw thema als deelmobiliteit.

Overheden versnellen gezamenlijk deelmobiliteit

Gemeenten, regio’s en het Rijk slaan de handen ineen om het aanbod en gebruik van deelauto’s en -tweewielers flink te laten groeien. Dat staat in het Programmaplan van het samenwerkingsprogramma Natuurlijk!Deelmobiliteit dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd als onderdeel van de Voortgangsbrief en ontwikkelingen deelmobiliteit. “Onze gezamenlijke ambitie is dat we in vijf jaar de basis leggen om in stad en land van deelmobiliteit een volwaardig en volgroeid onderdeel van het mobiliteitssysteem te maken”, zegt Programmadirecteur Maarten van Biezen.

Data en deelmobiliteit: inzicht in de laatste Europese ontwikkelingen

De inzet van deelmobiliteit levert veel data op over het gebruik ervan. Deze data helpen om beleid te maken op basis van het echte gebruik. Tegelijkertijd liggen risico’s op het gebied van privacy en cybersecurity op de loer. Uitwisselen van deelmobiliteit moet dan ook veilig zijn en voldoen aan de wettelijke eisen. Hiervoor hebben de gemeente Amsterdam, Utrecht, Groningen, Eindhoven en Rotterdam in 2022 een werkwijze ontwikkeld die voldoet aan deze eisen: ???????????????? ???????????????? ????????????????????????????????????????????????-???????????????????????????????????????? (????????????-????). Deze werkwijze is openbaar beschikbaar (www.cds-m.nl) en voor alle overheden toe te passen waar deelmobiliteit ingezet wordt. De betrokken gemeenten brengen in samenwerking met Natuurlijk!Deelmobiliteit ook een serie magazines uit waarmee zij inzicht bieden in de werkwijze van CDS-M. En zij maken duidelijk wat de waarde is van data-uitwisseling voor mobiliteitsbeleid.

Ga naar de inhoud