Logo
laptop computer on glass-top table

Data en deelmobiliteit: inzicht in de laatste Europese ontwikkelingen

De inzet van deelmobiliteit levert veel data op over het gebruik ervan. Deze data helpen om beleid te maken op basis van het echte gebruik. Tegelijkertijd liggen risico’s op het gebied van privacy en cybersecurity op de loer. Uitwisselen van deelmobiliteit moet dan ook veilig zijn en voldoen aan de wettelijke eisen. Hiervoor hebben de gemeente Amsterdam, Utrecht, Groningen, Eindhoven en Rotterdam in 2022 een werkwijze ontwikkeld die voldoet aan deze eisen: ???????????????? ???????????????? ????????????????????????????????????????????????-???????????????????????????????????????? (????????????-????). Deze werkwijze is openbaar beschikbaar (www.cds-m.nl) en voor alle overheden toe te passen waar deelmobiliteit ingezet wordt. De betrokken gemeenten brengen in samenwerking met Natuurlijk!Deelmobiliteit ook een serie magazines uit waarmee zij inzicht bieden in de werkwijze van CDS-M. En zij maken duidelijk wat de waarde is van data-uitwisseling voor mobiliteitsbeleid.

De 4e editie ‘European Insight’ geeft antwoord op de vraag hoe steden zullen profiteren van gedeelde mobiliteitsdata. Ook zet het de belangrijkste initiatieven vanuit Europa op een rij. Deze editie is ontwikkeld in samenwerking met Eurocities. In dit magazine aandacht voor:

  • Nederlands Profiel Datadelen Deelmobiliteit: Natuurlijk!Deelmobiliteit ontwikkelt in samenwerking met een aantal gemeenten en aanbieders van deelvervoer een Nederlands profiel voor datadelen, via de CDS-M werkwijze. Dit profiel schrijft concreet de technische dataspecificaties voor alsook de benodigde juridische kaders voor een veilig en effectieve data-uitwisseling. In samenwerking met aanbieders van deelmobiliteit worden een reeks API’s en eindpunten gedefinieerd op basis van specifieke gebruikscases (beleidsvorming, regulering, etc). Dit Nederlands profiel wordt tegen de zomer 2024 verwacht. Verder lees je over:
  • Steden sturen verandering: Europese steden beïnvloeden het landschap van data-uitwisseling en stellen praktische normen voor mobiliteitsaanbieders om de veilige informatiestroom te waarborgen. Hoe kunnen data steden ondersteunen bij het beheren van hun mobiliteitssystemen?
  • Europese vooruitzichten: Veilige data-uitwisseling staat op de Europese agenda. Je krijgt inzicht in het huidige landschap qua Europees beleid en blijf je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied.
  • Inspiratie en samenwerking: Dit magazine heeft als doel te inspireren en informeren, zodat we samen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een meer volwassen deelmobiliteit ecosysteem en van standaarden.
  • Tools en technische Innovatie: Lees de interviews met twee partners in de wereld van digitale mobiliteit: Vianova en de Open Mobility Foundation, en ontdek de mogelijkheden van de nieuwste technische innovaties.

    Je leest het magazine hier.

Verwante Artikelen

Standaardisatie data-uitwisseling deelmobiliteit

De inzet van deelmobiliteit levert veel data op over het gebruik ervan. Deze data helpen om beleid te maken op basis van het echte gebruik of de naleving van vergunningsvoorwaarden te toetsen. Tegelijkertijd liggen risico’s op het gebied van privacy en cybersecurity op de loer. Uitwisselen van deelmobiliteitsdata moet dan ook proportioneel en veilig zijn en voldoen aan de wet- en regelgeving (AVG). Hiertoe hebben de gemeente Amsterdam, Utrecht, Groningen, Eindhoven en Rotterdam in 2022 een werkwijze opgeleverd die voldoet aan deze eisen: City Data Specificatie-Mobiliteit (CDS-M). Deze werkwijze is openbaar beschikbaar en voor alle overheden toe te passen waar deelmobiliteit ingezet wordt. We werken op basis van deze werkwijze toe naar een Nederlands Profiel Datadelen voor deelauto’s en deeltweewielers.

Natuurlijk!Deelmobiliteit presenteert Modelbepalingen voor deelvervoer

Het samenwerkingsprogramma Natuurlijk!Deelmobiliteit presenteert vandaag Modelbepalingen voor het reguleren van deelvervoer binnen lokale wetgeving. Gemeenten beschikken hiermee over gestandaardiseerde regels om de groei van deelvervoer goed te faciliteren. Het beoogt gemeentelijk beleid sneller en beter vorm te geven en zo gebruikers van deelmobiliteit goed te bedienen. Dit initiatief is een antwoord op de uitdagingen waarmee gemeenten worden geconfronteerd bij het opstellen van regels voor een relatief nieuw thema als deelmobiliteit.

Deelmobiliteitsprojecten in gebiedsontwikkeling onder de loep

In opdracht van Natuurlijk!Deelmobiliteit hebben de bureaus APPM, Deesy, Stadkwadraat en Witteveen & Bos data en lessen verzameld uit 35 diverse projecten. Vervolgens spraken ze met 12 gemeenten over 15 projecten om inzicht te krijgen in hun keuzes betreffende rol, governance, mobiliteit en communicatie. Uit de praktijk blijkt een spanningsveld tussen afspraken, risico’s, verantwoordelijkheden en onzekerheden. In dit artikel een eerste samenvatting van de resultaten.

Overheden versnellen gezamenlijk deelmobiliteit

Gemeenten, regio’s en het Rijk slaan de handen ineen om het aanbod en gebruik van deelauto’s en -tweewielers flink te laten groeien. Dat staat in het Programmaplan van het samenwerkingsprogramma Natuurlijk!Deelmobiliteit dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd als onderdeel van de Voortgangsbrief en ontwikkelingen deelmobiliteit. “Onze gezamenlijke ambitie is dat we in vijf jaar de basis leggen om in stad en land van deelmobiliteit een volwaardig en volgroeid onderdeel van het mobiliteitssysteem te maken”, zegt Programmadirecteur Maarten van Biezen.

Ga naar de inhoud